RACE-TRACK

n 1. cıdır treki, cıdır üçün dairəvi yol; 2. yarış treki (qaçanlar və s. üçün)

RACE-DAY
RACEGOER