RACIALIST

n irqçi, irqçilik tərəfdarı

RACIALISM
RACING