RACING

adj yarış; a ~ car / bicycle yarış avtomobili / velosipedi

RACIALIST
RACK