RACKET

racket1

n I id. raket (tennis topunu vurmaq üçün torlu kürəcik)

n II 1. səs, səs-küy, qalmaqal; to make a ~ 1) səs-küy / hay-küy / qalmaqal qaldırmaq; Stop making that racket! Bu səs-küyü / hay-küyü dayandır! / dayandırın! 2) guruldamaq, gurultu salmaq; guppuldatmaq; to kick ap a ~ səs-küy / çığır-bağır I qalmaqal qaldırmaq; 2. azğınlıq, qudurğanlıq, eyş-işrət, sərxoşluq; to go / to be on the ~ eyş-işrətlə məşğul olmaq;

◊ to stand the ~ 1) hesablaşmaq, hesab çəkmək; qisas / intiqam almaq; 2) cavab vermək (bir şeyə); 3) sınağa tab gətirmək / dözmək

n III 1. amer. yalan, fırıldaq, dələduzluq, kələk; 2. şantaj; zorakılıq, reket

racket2

v d.d. 1. səs / səs-küy / gurultu salmaq; 2. səs-küylü həyat sürmək, eyş-işrətlə məşğul olmaq

RACK
RACKETEER