RACY

adj 1. kəskin, güclü (iy və s. haq.); 2. cins (heyvan haq.); 3. canlı, parlaq (üslub haq.)

RACOON
RADAR