RÁDA

[ ukr. ] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı.
RAD
RADÁR

Digər lüğətlərdə