RADARA DÜŞMƏK

slenq. arzu olunmayan hər hansı hərəkəti qeydiyyata alınmaq, bilinmək, fiksasiya olunmaq; ~ kameraya düşmək.

PULUNUN DƏLİSİ
RAHAT BURAXMAMAQ