RADIAL

adj radial (radius istiqamətində olan); ~ spokes radial dəndələr (velosipedin təkərlərində)

RADDLED
RADIANCE

Digər lüğətlərdə