RADİÁSİYA

[ lat. ]
1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi. Günəş radiasiyası.
2. Bir şeyin mərkəzdən ətrafa şüa şəklində yayılması.

Etimologiya

  • RADİASİYA lat. radiatio – əksetdirmə, şüalandırma
RADİÁL
RADİÁTOR

Digər lüğətlərdə