RADIATE

v 1. şüalandırmaq, şüa vermək / buraxmaq; the heat that ~s from the sun günəş şüalarının verdiyi istilik; 2. parlamaq, şəfəq / işıq saçmaq; üzü gülmək, sevinmək

RADIANT
RADIATION