RADİKAL₃

sif. [ lat. ] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. Radikal tədbirlər. Radikal dəyişikliklər.
RADİÁTOR
RADİKAL₁

Digər lüğətlərdə