RADİKULİ́T

[ lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı.
RADİKALİZM
RADİO...

Digər lüğətlərdə