RADİO...

[ lat. radiare – şüalanmaq, şüa buraxmaq, radius – şüa] Mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi olub aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) radioya aid olan, radio ilə bağlı olan; məs.: radioklub, radioteleqram;
2) radiuma, radioaktivliyə, radiasiyaya aid olan; məs.: radioelement, radioizotoplar və s.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RADİO RADİO Ata və oğul nahardan sonra radio qabağında əyləşib verilişə qulaq asırdılar (Mir Cəlal); QƏBULEDİCİ

Etimologiya

  • RADİO Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov
RADİKULİ́T
RADİO

Digər lüğətlərdə