RADIO

radio1

n (pl -os) 1. radio; to turn the ~ on / off radionu yandırmaq / söndürmək; to hear smth. on the ~ bir şeyi radiodan eşitmək; 2. radioqəbuledici aparat; a portable ~ portativ radioqəbuledici, əl radiosu; 3. radioqram; to receive a ~ radioqram almaq; to listen to ~ radioya qulaq asmaq

radio2

adj radio; a ~ programme / announcer / station radio proqramı / diktoru / stansiyası

radio3

v radio ilə xəbər vermək; radioqram göndərmək

RADICALLY
RADIOACTIVE

Digər lüğətlərdə