radioaktiv maddələrin aktivliyi

Radioaktiv maddənin nüvə parçalanma sürətini xarakterizə edən, vahid zamanda baş verən parçalanmaların sayı, vahidi – Bekkereldir (BK), küridir (Kü)

radioaktiv maddə
radioaktivliyə nəzarət