RADİÓLA

[ lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı. Radiolanı işə salmaq. Yeni markalı radiola.
RADİOQRAM
RADİOLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə