RADİOLOKÁTOR

[ lat. ] Fəzada obyektlərin əks etdirdikləri radiodalğalar vasitəsilə onları tapmaq və olduqları yeri müəyyənləşdirmək üçün cihaz və qurğular sistemi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RADİOLOKATOR RADİOLOKATOR (Fəzadakı obyektlərin yerini radio dalğalan vasitəsilə müəyyən edən aparatlar), RADAR
RADİOLOKASİYA
RADİOLOQ

Digər lüğətlərdə