RADİOLOQ

[ yun. ]
1. Radiologiya mütəxəssisi.
2. Radioaktiv izotoplarla müalicə üsullarından istifadə edən həkim.
RADİOLOKÁTOR
RADİOMAYAK

Digər lüğətlərdə