RADİOQRAM

[ lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat.
RADİOQƏBULEDİCİ
RADİÓLA

Digər lüğətlərdə