RADİOREPORTAJ

[ lat. radiare və fr. reportage] İşin gedişi, vəziyyəti və s. haqqında hadisə yerindən (stadiondan, müəssisədən və s.-dən) radio ilə birbaşa veriliş.
RADİOMAYAK
RADİOSTÁNSİYA

Digər lüğətlərdə