RADİOSTUDİYA

[ lat. radiare və ital. studio] Radioverilişləri aparmaq üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq, yer.
RADİOSTÁNSİYA
RADİOTEXNİK

Digər lüğətlərdə