RADİOTELEQRAM

[ lat. radiare, yun. tele və gramma] bax radioqram.
RADİOTELEQRÁF
RADİOTRANSLYÁSİYA

Digər lüğətlərdə