radiotezlik

Açıq fəzada (efirdə) sərbəst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin ayrı-ayrı tərkib hissələri

radioaktivliyə nəzarət
rayon

Значение слова в других словарях