RADİST

[ lat. radiare] Radiotexnika ilə məşğul olan şəxs, radioverilişləri mütəxəssisi.
Qonaqlığın ən şirin yerində radist, Xəlilovdan radioqram gətirdi. M.Hüseyn.

RADİOZÓND
RÁDİUM

Digər lüğətlərdə