RÁDİUS

[ lat. radius, hərfi mənası – təkər mili, şüa]
1. riyaz. Şarın çevrəsinin və ya səthinin hər hansı nöqtəsini mərkəzi ilə birləşdirən düz xətt.
// Bu xəttin uzunluğu.
2. məc. Bir şeyin əhatə dairəsi, fəaliyyət sahəsi, yayılma dairəsi. Mərminin uçuş radiusu.
RÁDİUM
RADON

Digər lüğətlərdə