RADIUS

n (pl -dii) 1. riyaz. radius; 2. sahə, rayon; əhatə dairəsi, hüdud

RADIUM
RADON

Digər lüğətlərdə