RADON

[ lat. rad(iare) və yun. ag(on)] kim. Radiumun parçalanması nəticəsində hasil olan radioaktiv kimyəvi element – qaz.
RÁDİUS
RAH

Digər lüğətlərdə