RAFAT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RAFAƏT
RAFAT

Digər lüğətlərdə