RAHİB

monastrda yaşayan və ömrünü ibadətlə keçirən, xristian dindarı, tərki-dünya.
RAHƏT
RAHİBƏ

Digər lüğətlərdə