RAKURS

is. [ fr. ] Baxım nöqtəsi, bucağı.
RAKETODRÓM
RAQA

Digər lüğətlərdə