RANQ

is. [ fr. ] Fərqlənmə dərəcəsi; kateqoriya, rütbə.
RANET
RAPİRA

Digər lüğətlərdə