RASTINA ÇIXMAQ

bax: rast gəlmək.

RAST GƏTİRMƏK
RAZI SALMAQ