RAXİT

\[yun. rhachis-bel sümüyü\] рахит (аялрин азар).
RAHLAMAQ
RAXİTİZM

Digər lüğətlərdə