RAXİT

RAXİT (tib.); GƏVƏŞ (dan.)

RAHİBLİK
RASTA

Digər lüğətlərdə