RAZILIQ ALMAQ

müəyyən bir iş üçün müsbət cavab almaq; ~ razı salmaq, saqqızını oğurlamaq.

RAZI SALMAQ
RAZILIQ VERMƏK