REABİLİTÁSİYA

is. [ lat. ]
1. Təmizəçıxarılma.
2. Hüquqların bərpası.
3. Xəstəlik keçirmiş şəxslərin sağlamlığının və əmək fəaliyyətinin bərpası üçün tədbirlər kompleksi.
RAZYANALIQ
REAGENT

Digər lüğətlərdə