REAGENT

[ lat. re… – əks və agens – edən] Kimyəvi reaksiyada iştirak edən maddə; reaktiv.
REABİLİTÁSİYA
REÁKSİYA

Digər lüğətlərdə