Reaktiv mühərik yanacağı

aviasiya reaktiv mühərikləri üçün istehsal olunan yanacaq. Ən çox işlədilən R.m.y. azkükürdlü neftlərin birbaşa distiləsindən alınan kerosin fraksiyasıdır. Termik sabitliyi yüksək olan yanacaq almaq üçün neftin birbaşa distilə fraksiyaları selektiv surətdə hidrogenləşdirilir. Reaktiv- turbin qazma qurğusu - bax: Reaktiv- turbin qazması.
Propan
Reaktiv turbin qazması