Reaktiv turbin qazması

reaktiv turbin qazma quyusunun köməyi ilə böyük diametrli şaquli quyuların qazılması üsulu. Bu üsul neft, qaz, texniki, ventilyasiya və s. quyuların yuxarı intervalarını qazmaq, neft və digər faydalı qazıntı yataqlarında istismar və ventilyasiya lüləsi, habelə hidrotexniki qurğular tikmək üçün istifadə olunur. R.t.q.-da baltaların diametri qazılan quyunun diametrindən xeyli kiçik olur.
Reaktiv mühərik yanacağı
Rezervuar