REAKTOLOGİYA

\[lat. re - əksinə və actio – hərəkət, təsir\] – yüksək inkişaf etmiş heyvanların və insanın psixikasını xarici təsirlərlə cavabların hesabı məcmusu, cəmi kimi nəzərdən keçirən mexanistik konsepsiya.
RASİONALİZM
REALİZM

Значение слова в других словарях