REÁL

sif. [ lat. realis]
1. Xəyalda deyil, həqiqətdə mövcud olan; həqiqi, gerçək. Real həyat. Real varlıq. Real şey.
// Həyata keçirilə bilən, yerinə yetirilməsi mümkün olan. Real plan.
// Əsil, həqiqi. Real əsas.
2. Həqiqi və obyektiv şəraitin, gerçək varlığın nəzərə alınmasına və izahına əsaslanan. Real siyasət.
◊ Real əmək haqqı – əmək haqqının alıcılıq qüvvəsi (real əmək haqqı verilən əmək haqqına nə qədər və nə kimi istehlak şeyi almaq mümkün olduğunu göstərir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • REAL real bax 1. həqiqi; 2. obyektiv 1
  • REAL həqiqi — doğru — gerçək
  • REAL əməli — praktik
  • REAL həyati

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • REAL REAL – XƏYALİ R.Rza real həyati hadisələri qələmə alırdı. ...Körpəlikdə onun üçün yanmaq anlaşılmaz, lap xəyali bir şey imiş (M
REÁKTOR
REALİST

Digər lüğətlərdə