REALİZM

\[lat. realis – gerçək, cismani\] – incəsənətin obyektiv idraki və estetik-dəyişdirici təbiətini daha dolğun şəkildə təcəssümləşdirən bədii metod.
REALİZM
REALLIQ

Значение слова в других словарях