REBUS

is. [ lat. ] Fiqurlar, işarələr və rəsmlər vasitəsilə düzəldilən tapmaca.
REANİMÁSİYA
REÇİTATİV

Digər lüğətlərdə