REDÁKTOR

[ lat. ]
1. Hər hansı bir işi (kitabı, qəzeti, jurnalı və s.) redaktə edən adam (bax redaktə). Əsərin redaktoru. Texniki redaktor.
2. Kitab, jurnal, qəzet və s.-nin nəşrinə rəhbərlik edən, onun məzmununu təsdiq edən şəxs. Qəzetin redaktoru. Baş redaktor. Məsul redaktor. – Jurnalın təşəbbüskarı, təşkilatçısı və redaktoru C. Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” imzası ilə müntəzəm surətdə felyetonlar, baş məqalələr dərc edirdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • REDAKTOR REDAKTOR Jurnalın təşəbbüskarı, təşkilatçısı və redaktoru C.Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” imzası ilə müntəzəm surətdə məqalələr dərc edirdi (M
REDAKTƏ
REDAKTORLUQ

Digər lüğətlərdə