REDAKTOR

REDAKTOR Jurnalın təşəbbüskarı, təşkilatçısı və redaktoru C.Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” imzası ilə müntəzəm surətdə məqalələr dərc edirdi (M.İbrahimov); MÜHƏRRİR (köhn.) [Anri:] Doğrudur, mühərrir belə yazmı çap etməyəcəkdir (S.Vəliyev).

REDAKSİYA
REFORMATOR

Digər lüğətlərdə