REDAKTOR

i. editor; baş ~ editor-in-chief; məsul ~ managing editor; ~ olmaq to be* editor (of); şöbə / bölmə / ~u sub-editor

REDAKTƏ
REDAKTORLUQ

Digər lüğətlərdə