REDAKTOR

1. редактор; 2. редакторский;
REDAKTƏ
REDAKTORLUQ

Digər lüğətlərdə