REDAKTORLUQ

is. Redaktorun fəaliyyəti, işi, vəzifəsi.
Sabirin “Nizədar” imzası ilə çap etdirdiyi satiralarının hamısı 1934-cü ildə yazıçı Seyid Hüseynin redaktorluğu ilə buraxılan “Bütün əsərlər”ə əlavə olunmuşdur. M.Məmmədov.

REDÁKTOR
REDÚKSİYA

Digər lüğətlərdə