REDÚT

is. [ fr. ] Müdafiə üçün kvadrat, düzbucaqlı və ya çoxbucaqlı formasında düzəldilmiş qapalı səhra istehkam tikilisi.
REDÚKTOR
REFERÁT

Digər lüğətlərdə