REFERATİV

sif. [ lat. ] Kitab, məqalə və s.-nin məzmununu qısa referat şəklində ifadə edən. Referativ jurnal.
REFERÁT
REFERÉNDUM

Digər lüğətlərdə